VIANOČNÝ DARČEK /Karácsonyi ajándék

VIANOČNÝ DARČEK PRE  pre občanov komárňanského regiónu a  mesta Komárna

Srdečne Vás pozývame do Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne na Ul. Eötvösa č. 35 a na Ul. Palatínovu č. 8, kde sa môžete do konca kalendárneho roka zapísať za polovičnú cenu –

študenti za 1 €, dospelí za 2 €, dôchodcovia od 65 rokov za 1 €.

Za tento poplatok môžete využívať všetky služby knižnice po celý nasledujúci rok:

* požičiavanie kníh z vlastného fondu

* sprostredkovanie požičania dokumentu knižnicou z inej knižnice, ktorá dokument vlastní

* požičiavanie  univerzálnych i odborných periodík

* bezplatný internet

* kopírovacie  služby

* konzultačné a rešeršné služby.

 

Darček pre Vás platí od 26. novembra do 22. decembra 2012.

 

 

Karácsonyi ajándék Révkomárom és a  régió polgárainak

Mindannyiukat  szeretettel hívjuk – várjuk a Szinnyei József Könyvtár központi épületében (Eötvös u. 35) és kihelyezett részlegén (Nádor u. 8), ahol a 2012. naptári év végéig 50%-os beiratkozási kedvezményben részesülnek. Ennek szellemében a diákok 1€-t, a felnőtt olvasók 2 €-t, a 65 év feletti nyugdíjasok pedig 1€-t fizetnek.

A beiratkozási díj megfizetése a következő szolgáltatások igénybevételére jogosítja fel a majdani könyvtártagokat 2013-ban:

– könyvek és folyóiratok kölcsönzése a könyvtár saját állományából

– más könyvtárak anyagainak beszerzése, közvetítése az olvasó felé

– ingyenes internet-használat

– reprodukciós szolgáltatások

– konzultáció, anyaggyűjtés

A kedvezményes beíratkozásra 2012. november 26.-tól 2012. december 22.-ig nyílik lehetőség.