V Českom Kladne 1 zlatá, 1 strieborná a 1 bronzová medaila pre zápasníkov zo Spartacusu Komárno

V dňoch 17.-19.05.2013 v Kladne usporiadal TJ.SOKOL Hnidousy – Motyčín, oddíl zápasu, 30. ročník medzinárodného zápasníckeho turnaja mládeže vo voľnom a v gréckorímskom štýle, LIDICE – Sokolský pohár 2013. Na turnaj organizátori pozvali aj Zápasnícky klub Spartacus Komárno. V Českej republike zápasníci Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno šírili dobré meno Komárňanského gréckorímskeho zápasenia, pod vedením trénera CSÓKA Kristiána komárňanské zápasenie reprezentovali 31kg DOLNÍK Krisztián, 34kg NAGY Tamá s, 44kg HULMAN Nikolas, 42kg NAGY Arnold, 58kg HEGEDÜS Nikolasz, 66kg PETRÓK Markusz a 73kg BÍRÓ Zsolt. Medzinárodný turnaj v Kladne patrí tradične medzi veľmi kvalitné mládežnícke turnaje, veď 300 zápasníkov reprezentovalo osem štátov Európy, medzi nimi sa nestratili ani chlapci zo Spartacusu. Podľa slov trénera Kristiána CSÓKA „ chlapci svojími výkonmi obstáli  v silnej konkurencií, som spokojný, milo som bol prekvapený výkonmi nováčikov, ktorí ešte neštartovali na takom  významnom zahraničnom podujatí. Čaká nás trénerov ešte veľa, veľa práce, ale preto sme trénermi aby sme chlapcov vychovávali, teda čak á nás ešte veľa práce“.  V súťaži jednotlivcov zápasníci ZK Spartacus Komárno dosiahli nasledovné výsledky :

 

Mladší žiaci  200-2001

31 kg   – DOLNÍK Krisztián – 1. miesto,

34kg    – NAGY Tamás – 4. hely,

44kg    – HULMAN Nikolas – 2. miesto,

Starší žiaci  1998-1999

42kg    – NAGY Arnold – 4. miesto,

66kg    – PETRÓK Markusz – 5. miesto,

73kg    – BÍRÓ Zsolt – 3. miesto,

Kadeti 1996-1997

58kg    – HEGEDÜS Nikolas – 5. miesto

JUDr. Karol Kúr – predseda
ZK Spartacus Komárno

A Csehországi Kladnóban 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz érem a Komáromi Spartacus ifjú birkózóinak. 

2013. május 17.- 19.-én  a Csehországi Kladnóban a TJ SOKOL Hnidousy – Motyčín,rendezésében immár 30.-ik alkalommal került megrendezésre a LIDICE 2013 nemzetközi kötött és szabadfogású diák birkózó verseny, melyre meghívást kapot a rendező birkózó szakosztálytól a Komáromi Spartacus birkózó klub is. A Komáromi Spartacus Birkózó klubbot a Csehországi Kladnóban CSÓKA Kristián vezetésével 31kg-ban DOLNÍK Krisztián, 34kg-ban NAGY Tamás, 44kg-ban HULMAN Nikolas, 42kg-ban NAGY Arnold, 58kg-ban HEGEDÜS Nikolasz, 66kg-ban PETRÓK Markusz, 73kg-ban BÍRÓ Zsolt képviselték. A Kladnói nemzetközi birkózó verseny hagyományosan a színvonalas versenyek közé tartozik, hisz a versenyen nyolc ország, 300 birkózója vett részt, köztük voltak a Komáromi Spartacus BK fiatal birkózóji is, akik az edző szavai alapján „a srácok teljesítményükkel megálták a helyüket a nagyon erős nemzetközi mezőnyben, elégedett lehetek, kellemesen megleptek az újoncok is akik még nem szerepeltek ilyen nagyszabású nemzetközi versenyen.Az egyéni versenyben a következö erédményeket értek el a komáromi birkózók:

Diák 200-2001 korosztály

31 kg   – DOLNÍK Krisztián – 1. hely,

34kg    – NAGY Tamás – 4. hely,

44kg    – HULMAN Nikolas – 2. hely,

Serdülő 1998-1999 korosztály

42kg    – NAGY Arnold – 4. hely,

66kg    – PETRÓK Markusz – 5. hely,

73kg    – BÍRÓ Zsolt – 3. hely,

Kadét 1996-1997 korosztály

58kg    – HEGEDÜS Nikolas – 5. hely

JUDr. Karol Kúr-elnök
Komáromi Spartacus BK