Úspechy mladých zápasníkov zo Spartacus na II. roč. Memoriálu Štefana Virágha v Komárne

21.06.2014.  v Mestskej športovej hale v Komárne ZK Slávia Komárno usporiadala II. ročník medzinárodného zápasníckeho turnaja detí gréckorímskym štýlom na ktorom sa zúčastnilo celkom 134 mladých zápasníkov z troch štátov  zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky, medzi nimi aj najmladší zápasníci zo zápasníckeho klubu Spartacus Komárno, ktorí vzorne reprezentovali naše mesto a šírili dobré meno Komárňanskeho gréckorímskeho zápasenia. Bohužial sa stal aj nemilá vec pre Spartacus Komárno, nakoľko sa stalo, že u prípravky ”B” 2005-2006 váha do 31 kg, sa riadne odvážil aj FORGÁČ  Samuel, avšak z nezistených dôvodov organizátor Samuela nezaevidoval do tejto  váhovej kategórie do ktorej sa riadne a oficiálne odvážil a tak Samovi zostalo odzápasiť jeden priateľský zápas za ktorý však hodnotený v súťaži jednotlivcov nebol.

Zápasníci zo ZK Spartacus Komárno v súťaži jednotlivcov dosiahli nasledovné výsledky: 

Prípravka „A” ročníky narodenia 2003 -2004

29kg – 3. miesto  – NAGY  Nikolasz, 4. miesto  – SOCHA  Benjamin,

31kg – 3. miesto  – NAGY  András, – 4. miesto  – HORVÁTH  Alex,

37kg – 5. miesto  – LAKATOŠ  Imrich,

40kg – 1. miesto  – PREZMECZKÝ  Július,

62kg – 2. miesto  – MARTINČEK  Szilárd,

Prípravka ”B” ročníky narodenia 2005-2006

25kg – 2. miesto  – KARAHUTA  Martin,

31kg  – 4. miesto  – HORVÁTH  Kristóf,

52kg – 2. miesto  NAGY  Dávid,

Prípravka“C“   ročníky narodenia 2007-2008

20kg – 3. miesto  – BALÁZS  Adrián

22kg – 2. miesto  – FORGÁČ  Patrik,

26kg –  1. miesto  – GERGŐ  Csongor,

29kg – 1. miesto  – KESAN  Szabolcs,

38kg – 2. miesto  – SZI  Mátyás  

JUDr. Karol Kúr – predseda
   ZK Spartacus Komárno