Týždeň žiakov v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Pri príležitosti Týždňa žiakov študenti a pedagógovia Hansa Selyeho v Komárne sa rozhodli pre cnostný čin „ darovanie krvi“, ktorý sa konal dňa 13. novembra 2012. Celkovo sa zúčastnilo 55 žiakov /z III.C, III.B, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E triedy/ a 4 pedagógovia. Darovanie krvi sa uskutočnilo od 8.00 do 12.00 hodiny. Ďakujeme vedeniu školy a triednym učiteľom, že uvoľnili žiakov z vyučovania a takto im umožnili zúčastniť sa na takom chvályhodnom čine.
Týždeň žiakov vrcholí Dňom žiakov dňa 16. novembra 2012 v športovej hale v Komárne. Práve tento deň sa žiaci zúčastnia na známej zbierke „Hodina deťom“, ktorá sa bude konať v uliciach Komárna.

PaedDr. Annamária Komárová