Turnaj o pohár primátora bol úspešný

Sikeres tehetség kutató birkózó verseny a II. Komárom város Polgármester  Vándorserlegéért

2012. május 25.-én Komáromban a Szabadság utcai volt  Szlovák   Alalpiskola   tornatermében a Komáromi Spartacus Birkózó klub és MUDr. MAREK Anton Komárom város Polgármestere szervezésében  került megrendezésre a II. Komárom város Polgármester  Vándorserlegéért    kiírt  2012 évi  szabadfogású tehetségkutató birkózó  verseny a Komáromi Alapiskolák diákjai számára, melyen a BÉKE utcai,  az Eötvös utcai, a Rozmaring utcai, a Komenský utcaiés a Határőr utcai Alapiskolák 40 dijákja mérhette össze erejét. A Komáromi Spartacus Birkózó klub vezetősége szeretné külön megköszönni  MUDr. MAREK Anton Komárom város Polgármesterének  a hozzáállását és segítséget a birkózó sport támogatását. Sajnos annak ellenére hogy a Komáromi Spartacus BK vezetősége személyesen meghívta Komárom Város hét Alapiskoláját  e nemes megmérettetésre, három Alapiskola sajnálatos módon még válaszra sem méltatta a szerevezőket. Az alacsony részvézelre rá nyomta bélyegét a március hónapi Tehetségkutató birkózó verseny melyet PAPP Zoltán rendezett meg, és mivel a verseny nagyon elhúzódott és a gyerekek ebéd nélkül  késő délutáni órákig birkóztak az eggyes Iskola igazgató és tornatár szavai alapján a szülők felháborodásukat felyezték ki a márciusi verseny szervezésére, és bizony ezen oknál fogva nem adták beleeggyezésüket a Spartacus által rendezett birkózó versenyen való részvételre sem. Nagy  és a birkózásnak külön nagy  kár, hogy Papp Zoltán egyedül tapasztalatlanul vágot bele a márciusi birkózó verseny megrendesébe,  aminek  a sok éven át szinvonalas Spartacus birkózó klub által megrendezett birkózó versenyek itták meg a levét és a szülők eggyértelmüen fejezték ki falháborodásukat  a márciusi birkózó verseny iránt.  Ennek ellenére a Komáromi Spartacus Birkózó klub köszönetét felyezi ki azoknak az iskoláknak és szülőknek akik ezeknek az előzményeknek elküldték diákjait, csemetéüket a birkózó versenyre, és nem bánták meg hisz a résztvevő diákok és diáklányok kedvükre kibirkózhatták magukat. Helyenként nagyon szinvonalas és elszánt harcokat láthattunk a birkózó szőnyegen, amit a résztvevő diákok hangos buzdíttásal fejeztek ki.  A versenyen az elökészületi-gyerek korosztály 2003-2004-20051-ben és a diák I.  2000-2001-2002-ben született fiúk és lányok harcolhattak az érmekért  a  birkózó szőnyegen.  Végül a tehetség kutató verseny gyöztese a Rozmaring utcai dijákok 83 elért pontal lettek az Eötvös utcai Alapiskola csapata második helyen végzett  43 pontal  a harmadik helyen három pont lemaradással,  40 pontal a Határőr utcai Alkapiskola diákjai végeztek.Negyedik helyen 18 pontal a Jókai Moor Alapiskola diakjai végeztek , és végül az ötödik helyet 7 pontal a Komenský utcai alapiskola végzett köszönhetően HULMAN Nikolasznak  2012 szabadfogású diák Országos Bajnokának. A negyedik és ötödik helyenn végzett Alapiskolák nem küldtek egyetlen egy diákot sem, de mivel ezekből az iskolákból  többen is  látogatják a Komáromomi Spartacus Birkózó klub edzéseit a szülök felelőségére vettek részt a tehetséhkutató birkózó versenyen.

A Komáromi Spartacus Birkózó klub nemtitkolt szándéka az utánpótlásának biztosítása és a Komáromi Spartacus Birkózó klub mellet müködő Birkózó sport centrum diák csapatának feltöltése. A Komáromi Spartacus Birkózó klub fő céljai közé tartozik, harc az alkoholizmus, dohányzás, drog fogyasztás ellen, a szabadidö értelmes kihasználása a diákok bevonása a sportba, az utánpótlás nevelése a sport szeretetére, a diákok nevelése a kitartásra, felelöségtudatra, fegyelemre és nem utólsó sorban az egésséges életmódra, ezt a Komáromi Spartacus BK komolyan is gondolja, de csak úgy tudjuk teljesíteni ha olyan sigítséget kapunk mint az Eötvös utcai Alapiskola a Rozmaring utcai Alapiskola vezetőségétől, és nem utolsó sorban a diákok szüleitől, és nem utólsó sorban Dr. MAREK Anton Polgámestertől.

A Csapaverseny véeredménye:

1. hely  Rozmaring utcai Alapiskola  83 pont

2. hely  Eötvös utcai Alapiskola          43 pont

3. hely Határőr utcai Alapiskola          40 pont

4. hely  Béke utcai Alapiskola             18 pon

5. hely  Komenský utcai Alapiskola      7 pont

 

 

Komáromi Spartacus BK

elnöke JUDr. KÚR Károly

Úspešný zápasnícky turnaj pre talentovaných žiakov II ročník O putovný pohár Primátora Komárna.

Dňa 25.05.2012  v telocvični bývalej základnej školy na ulici Slobody, Zápasnícky klub Spartacus Komárno v spolupráci s Primátorom mesta Komárno MUDr. Antonom Marekom usporiadal zápasnícky turnaj pre  talentovaných žiakov  II ročník „O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA KOMÁRNO“. Zápasnícky turnaj by nemohol byť usporiadaný bez pomoci pána Primátora , na ktorom si zmerali svoje sily žiaci piatich základných škôl v meste Komárno v celkovom počte 40 žiakov a to zo Základnej školy na ulici Mieru,  zo Základnej školy na ulici Eötvösa, zo Základnej školy na ulici Rozmarínová, zo Základnej školy na ulici Komenského a zo Základnej školy na ulici Pohraničná. Pri tejto príležitosti by chcel Zápasnícky klub Spartacus Komárno zvlášť poďakovať Primátorovi mesta Komárno MUDr. Antonovi Marekovi, Riaditeľkám zo Základných  škôl  na ulici Eötvösa a, Rozmarínová  za dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu, za pochopenie a zodpovedný prístup počas zabezpečovania tohto turnaja, lebo veru bez ich pomoci by sme tento turnaj nevedeli zorganizovať, už aj z tohto dôvodu, že na turnaj vedenie ZK Spartacus Komárno osobne  pozvalo prostredníctvom riaditeľov celkom sedem  Základných škôl z Komárna z ktorého počtu tri základné školy nepovažovali za potrebné a ani slušné ospravedlniť sa. Jednoznačnou príčinou nízkej účasti žiakov  na turnaji bol marcový zápasnícky turnaj žiakov základných škôl, ktorý organizoval p. Zoltán Papp. Podľa vyjadrenia riaiditeľov a učiteľov telesnej výchovy boli rodičia vyslaných žiakov pobúrení a rozhorčení spôsobom organizácie marcového turnaja, nakoľko deti bez obeda do neskorých poobedňajších hodín zápasili. Rodičia svoju nespokojnosť a rozhorčenie s marcovým turnajom vyjadrili tak, že nedali súhlas na účasť svojich detí ani na zápasnícky turnaj, ktorý bol organizovaný Zápasníckym klubom Spartacus Komárno. Je to veľká škoda a zvášť pre zápasenie, keď pán Zoltán Papp bez akýchkoľvek skúseností sa sám pustil  do organizovania marcového zápasníckeho turnaja , na čo doplatil zápasnícky turnaj organizovaný Zápasníckym klubom Spartacus Komárno, ktorý má dlhoročné skúsenosti s organizovaním žiacvkých turnajov na vysokej športovej úrovni.  Napriek tomu vedenie Zápasníckeho klubu Spartacusu Komárno aj touto cestou vyjadruje poďakovanie tým školám a rodičom, ktorí napriek zlej skúsenosti z marcového turnaja vyslala svojich žiakov –svoje deti. Myslím si, že žiaci a žiačky ktorí sa turnaja zúčastnili môžu byť spokojní, nakoľko z chuti si mohli zazápasiť, miestami na pomerne vysokej úrovni, kedy medzi sebou zvádzali veľmi pohľadné a nekompromisné boje  za hlučného povzbudzovania spolužiakmi, ktorí sa turnaja zúčastnili. Mladí adepti zápasenia  si mohli zmerať svoje sily celkovo v 20.-ich  váhových kategóriách a pre víťazov a umiestnených boli pripravené medaile a diplomy.  V konečnom sčítaní bodov získaných jednotlivcami sa  víťazom zápasníckeho turnaja stali žiaci a žiačky zo Základnej školy na ulici  Rozmarínová, ktorí získali 83 bodov, na druhom mieste sa umiestnili žiaci a žiačky zo Základnej školy na ulici  Eötvösa, ktorí získali 43 bodov, na bronzovom stupienku stratou len 3 bodov skončili žiaci a žiačky zo Základnej školy na ulici  Pohraničná,  ktorí získali celkom 40 bodov , na štvrtom mieste skončila Základná škola na ulici   Mieru so ziskom 18 bodov a na piatom mieste  skončila Základná škola  na ulici Komenského so ziskom 7 bodov, ktoré body ím zabezpečil víťazstvom HULMAN Nikolas Majster Slovenskej republiky na rok 2012 v zápasení mladších žiakov vo voľnom štýle.   Na 4. a 5. mieste umiestnené základné školy na turnaj nevyslali ani jedného žiaka, ale mnoho detí aj z týchto základných škôl navštevujú  tréningy Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno a so súhlasom a na zodpovednosť rodičov sa mohli nášho turnaja zúčastniť a tak získali cenné body pre svoje školy.   Cieľom usporiadania tohto turnaja zo strany Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno bolo zabezpečenie budúceho zápasníckeho dorastu pre Zápasnícky klub Spartacus Komárno a za pomoci základných škôl  zabezpečiť doplnenie už úspešne fungujúceho sa Školského športového  strediska pri ZK Spartacus Komárno, talentovanými žiakmi.

Hlavným cieľom zápasníckeho klubu Spartacus je boj proti alkoholizmu,  fajčeniu, drogám a záhaľčivému spôsobu života mladej generácie, vhodné a lepšie využitie voľného času, výchova mladých adeptov zápasenia v meste Komárno a v jej spádovej oblasti, do tejto činnosti chceme zapojiť aj deti v školskom a predškolskom veku. Chceme organizovať turnaje medzi základnými školami v meste Komárno pod názvom „Výber talentovanej mládeže“ ktorým chceme získavať nových adeptov pre zápasnícky šport. Tento cieľ Zápasnícky klub Spartacus Komárno myslí úprimne a vážne, chceme do bodky náš cieľ naplniť, ale toto vieme splniť len vtedy ak sa nám dostane takej pomoci ako od  Riaditeliek Základných škôl Eötvösa a Rozmarínová a v neposlednom rade od pána Primátora Mesta Komárno MUDr. Antona Mareka

 

Konečné poradie  v súťaži družstiev: :

1. miesto  ZŠ na ul. Rozmarínová 83 bodov

2. miesto ZŠ na ul. Eötvösa          43 bodov

3. miesto ZŠ na ul. Pohraničná     40 bodov

4. miesto ZŠ na ul. Mieru               18 bodov

5. miesto ZŠ na ul. Komenského     7 bodov

ZK Spartacus Komárno

predseda JUDr. Karol Kúr


Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_ur7aafnnlr3c1m6ofnr2s30985, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0