TULIPÁN, PELIKÁN, HAD / TULIPÁN, PELIKÁN, KÍGYÓ

pozvánka-meghívóMiesto konania: Podunajské múzeum, Komárno – Duna Menti Múzeum, Zichyho palác,, Komárno