Tanečné súbory a školy

Abecedný zoznam:


Sídlo: Komenského 4/16, 94501 Komárno

Miesto vykonávania činnosti: B.Királya – Marianum ZŠ a gymnázium – telocvičňa (nácviky tanečného súboru)

Veková kategória: neobmedzená

Hlavná činnosť: Podpora činnosti folklórnych súborov, organizovanie festivalov, programov, tanečných domov, uchovávanie ľudového hudobného a tanečného dedičstva našich predkov

Kontakt:

Tel.: 0903 652 903

E-mail: pentaton@pobox.sk

www-stránka: www.kiskodmon.info

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Čerťanská

Funkciaštatutár občianskeho združenia, vedúci tanečného súboru

Tel.: 0903 652 903

E-mail: certanska@pobox.sk


 

Sídlo: Komenského 4/16, 94501 Komárno

Miesto vykonávania činnosti: Rozmarínova 2, 945 01 Komárno

Veková kategória: neobmedzená

Hlavná činnosť: Výuka tanca

Kontakt:

Tel.: 0907607291

E-mail: spanishlinets@gmail.com

www-stránka: www.spanishline.sk

Kontaktná osoba: Katarína Kulesová

Funkcia: vedúca tanečného súboru

E-mail: katarina.kulesova@hotmail.com


Rebeli – folklórom inšpirovaný súbor

Sídlo:
Miesto vykonávania činnosti: 
Námestie M.R. Štefánika, 94501 Komárno
Veková kategória:
neobmedzená
Hlavná činnosť:
Výuka tanca

Kontakt:
Kontaktná osoba:
Roberta Krmášková
Funkcia
: vedúca tanečného súboru
Tel.:
0905 283 006
E-mail:
roberta@energy.sk
www-stránka:
www.rebeli.sk