Stredné školy

Stredné školy / középiskolák
Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola
Petőfiho 2, 94550  Komárno
Telefón: 035/77 314 73
E- mail: office@spskn.sk
Vyučovací jazyk: slovenský / maďarský
štátna
www www.spskn.sk

 

Stredná odborná škola – Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, 94525  Komárno
Telefón: 035/77 408 68
E- mail: souskn@mail.t-com.sk
Vyučovací jazyk: slovenský / maďarský
štátna
www www.soskn.sk

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 400 54
E- mail: zssoskn@centrum.sk
Vyučovací jazyk: slovenský / maďarský
štátna
www www.zssoskn.edu.sk

 

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10, 94552  Komárno
Telefón: 035/77 313 16
E- mail: slovgym@gljs.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna
www www.gljs.sk

 

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským – Selye János Gimnázium
Biskupa Királya 5, 94501  Komárno – Komárom
Telefón: 035/77 313 12
E- mail: posta@sjg.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna
www www.sjg.sk

 

Cirkevné gymnázium Marianum s vyučovacím jazykom maďarským – Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium

Biskupa Királya 5, 94501  Komárno – Komárom
Telefón: 035/77 303 97
E- mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna
www www.zsgmarianum.edu.sk