STANO ČERNÝ – HERETICKÉ INTERPRETÁCIE / ERETNEK ÉRTEIMEZÉSEK / ERETNEK ÉRTEIMEZÉSEK

Občianske združenie Pro Arte Danubií Vás srdečné pozýva na výstavu

Stano Černý – heretické interpretácie

do Galérie Limes, Komárno, Ul. františkánov 31, SR
Výstavu otvoril: MUDr. Peter Záreczky
Hostitelka: PHDr. Veronika Farkas, historička umenia
Výstavu podporilo: Samospráva mesta Komárno

Výstava je sprístupnená do 6. októbra 2013

Otvorené ut-pia 13-17 hod., so-ne podl’a dohovoru tel.: 0905/903 920, 0907/719 493 

Pozvankana otvorenie / Meghívó / invitation1X

Pro arte Danubií Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás meghívja Önt és barátait

Eretnek érteimezések

című kiállításra

 a Limes Galériába, Komárom SK, Ferencesek utcája 31.

A kiállítást megnyitotta: MUDR. ZÁRECZKY PÉTER
Házigazda: Farkas Veronika, művészettörténész
A kiállítást támogatta: Komárom Város Önkormányzata.
Megtekinthető: 2013. október 6-ig.
Nyitva kedd-péntek 13-17 óráig, szombat-vasárnap megegyezés szerint tel.: 00421/905/903 920, 00421/907/719 493

Miesto konania: Galéria Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom
Kontakt: Tel.: 035/7701143, mobil: 0907/719493 E-mail: galerialimes@gmail.com