Športové haly a športové centrum

Športová hala   

Volejbalová hala

Športové centrum UJS Komárno


  •  Športová hala, Športová 1 (mapa)
  • Volejbalová hala, Hradná 10 (mapa)

Prevádzkovateľ / űzemeltető: COMORRA Servis  www.comorraservis.sk

Rezervovanie termínov na telefónnom čísle/ időpontok lefoglalása – telefonszámon:

Mobil: 0911 105 006, e – mail: comorra.servis@mail.t-com.sk

Tréningy a zápasy v  športovej hale:

MBK Rieker Komárno

Volejbalový klub Spartak Komárno

Highlanders Komárno – basketbalové družstvo

Box

Lezecká stena vo volejbalovej hale: rozpis


  • Športové centrum Univerzity Jánosa Selyeho (mapa)

Prevádzkovateľ / űzemeltető: Univerzita JS Komárno

Tréningy a zápasy:

VC UJS Komárno


Športová hala