Fotokrúžok – Regionálne osvetové stredisko Komárno

 

Fotokrúžok

Zameranie: na získanie teoretických a praktických skúseností s fotografiou, následnému spracovaniu fotografií v počítači (postproces) a príprave žiakov na rôzne fotosúťaže.

Veková skupina: žiaci stredných skôl

Miesto: SPŠ Komárno, Petőfiho ul. 2 , miestnosť č. 30, prízemie

Termín: raz mesačne

Začiatok činnosti krúžku: 14.11.2012 o 15.0 hod.