Spevácke zbory

 

Comorra
Concordia
Kantantína

  • Comorra

Komárňanský komorný orchester

Sídlo: 94501 Komárno

Miesto vykonávania činnosti: 945 01 Komárno

Veková kategória:

Hlavná činnosť:

Kontakt:

Kontaktná osoba: Mgr.Harmat Rudolf

Funkcia:

Tel.:

E-mail:

www-stránka:


  • Concordia

Miešaný spevácky zbor

Sídlo:

Miesto vykonávania činnosti:

Veková kategória:

Hlavná činnosť: Interpretácia sakrálnej hudby a maďarských hudobných skladateľov.

Kontakt:

Kontaktná osoba: Mgr.Stubendek István

 

Funkcia:

Tel.:

E-mail:

www-stránka:


  • Kantantína

Ženský spevácky zbor

Sídlo:

Miesto vykonávania činnosti:

Veková kategória:

Hlavná činnosť:

Kontakt:

Kontaktná osoba:

Funkcia:

Tel.:

E-mail:

www-stránka: