Špeciálna škola

 

Spojená škola
Hradná č. 7, 945 01  Komárno
  1. Špeciálna základná škola s materskou školou, Hradná 7, Komárno
  2. Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení , Železníčná č. 13, Komárno
Centrum špeciálno – pedagogického poradenství  SPPKomarno@zoznam.sk
Telefón: 035/77 131 78
E- mail: spojenaskolakn.edupage.org
Vyučovací jazyk: szskomarno@naex.sk
www spojenaskolakn.edupage.org