SOS kontakty

Dôležité telefónne čísla pre mesto Komárno
Fontoss telefon számok
Policajný zborÁllami rendőrség 158
Mestská polícia 

Városi rendorség

159
Hasičská služba 

Tűzoltóság

150
Záchranná služba 

Mentőszolgálat

155
Integrovaný záchranný systém 

Központimentöszolgálat

112
Lekárenská služba prvej pomoci 

Elsősegelyszolgálat

035/7700500 

0948 356 300

KOMVaK (vodárne/ vízművek) 

Hlásenie porúch

Hibajelentés

035/7704485 , 486, 487, 0907 775 792 

035/7704435, 0905 354 549

Vodáreň: 035/7732418

7,00 – 15.00 hod. 

Po 15.00 hod. a dni prac  pokoja

ZSE (elektrina/ villany) 

Poruchová linka – hibajelentés

Zákaznícka linka – űgyfélszolgálat

0800 111 567 

0850 111 555

SPP (plyn/ gáz) 

Zákaznícka linka

Ügyfélszolgálat

0850 777 727
Teplo a TÚV Komárno 

(meleg, meleg víz)

(Com – therm, s.r.o.)

0908 617 825 

0908 616 019

Výťahy / lift 

(ELVY – Csaba Tóth)

0905 600 639
ALTERNATÍVA s.r.o. 

správa bytov/ lakások

035/7731070 www.alternativa-kn.sk
SBD KN 

správa bytov/ lakások

035/7700175, 176 www.sbdkn.sk

 

Pohotovostné služby lekární v Komárne
www.unsk.sk ÚvodVerejné informácie > Pohotovostné služby lekárni

 

Krízové stredisko SOS Hurbanovo 

Zariadenie určené pre zneužívané a zanedbávané deti, zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi.

Komárňanská 135/67
94701 Hurbanovo

035 7602 208
035 7604 505
kssoshurbanovo@gmail.com

 

Útulok Dunajka Komárno (pre zvieratká) 

Komárno-Hadovce (oproti bývalému futbalovému ihrisku)

035-7740 357 (útulok, adoptovanie)
035-7725706 (vedúca organizácie) 0905 446980
agnesa.jelinkova@gmail.com

www.komarno.utulok.sk

www.facebook

www.facebook

Kontakt na odchyt psov

Mestský úrad

Tel.: 035/285 13 21