Rozmiestnenie kamier

Kamera č. 1  -Nádvorie Európy (reštaurácia Krušovice, zadný vchod reštaurácie Klapka, zadný vchod Radnice)

Kamera č. 2 –  Most do MR (samotný prechod, pamätník Trianon, otváracia časť mostu, zmenáreň Bridge 2x)

Kamera č. 4 –   Parkovisko na Hradnej ul. oproti budovy MsKs, časť Nám. gen. Klapku

Kamera č. 5–    Križovatka ulíc Rákocziho – Komenského, Nám. Kossútha, časť Nám. Kossútha, parkovisko pred tržnicou

Kamera č. 6 –    Ulica M. R. Štefánika (Unicredit Bank, ČSOB, reštaurácia Čierny pes a ulica pred budovou Okresného úradu – ÚPSVaR smerom na Pohraničnú ulicu, začiatok Župnej ul. po Optiku)

Kamera č. 7 –   Park M. R. Štefánika (pomník osloboditeľov „plechový vojak“ oproti Hotelu Európa, križovatka ulíc Pohraničná – Záhradnícka – M. R. Štefánika, ulica od býv. OD Prior až po Hotel Európa (parkovisko Hotela Európa), občerstvenie Döner

Kamera č. 8 –    Parkovisko pri reštaurácii Červené slnko – čínska reštaurácia na Nám. Gen. Klapku, časť ulice Vnútorná okružná, časť parku pred Detským parkom, roh Dôstojníckeho pavilónu pri Clube Zeppelin, vchod do sály Dôstojníckeho pavilónu – býv. Vojenské kino

Kamera č. 9 –  Námestie pred budovou Allianz, ul. Školská, časť Valchovníckej ul., od Školskej smerom na Club Ramses, čiastočný (krátkodobý) pohľad parkoviska pri kostole Svätého Ondreja

Kamera č. 10 – Križovatka ulíc Malá Jarková – Železničná, pohostinstvo Dopping + ul. Malá Jarková, ul. Železničná až po vchod do SPP – zadný vchod,   čiastočný pohľad Trhovisko (obchod Beke)

Kamera č. 11 –        Dunajské nábrežie od vchodu do SPaP po obchod Emke, Dunajská ul. –  len valce

Kamera pri VÚB –   Križovatka Tržničné námestie – Lehárová ul. (začiatok mosta do MR), Valchovnícka ul. – od valca po Club Ramses, čiastočný pohľad na hl. vchod VÚB, občerstvenie Döner

Umiestnenie kamier: 

K1 –           oproti rešt. Krušovice, na pravo od vchodu od pomníka „Ku svätej trojici“ na stene

K2 –           stĺp verejného osvetlenia pred Hotelom Peklo

K4 –           parkovisko pri Pevnosti (vedľa základne MsP)

K5 –           stĺp verejného osvetlenia na križovatke (1 stĺp na Rákocziho ul.)

K6 –           budova ÚPSVaR (roh budovy), na stene, oproti Záložni a Unicredit Banke

K7 –           stĺp verejného osvetlenia oproti pomníku „Plechový vojak“

K8 –           roh budovy Dôstojníckeho pavilónu pri Clube Zeppelin

K9 –           budova Múzea (križ. Školská – Valchovnícka) na stene

K10 –         stĺp verejného osvetlenia oproti vchodu na Trhovisko

K11 –         stĺp verejného osvetlenia oproti Dunajskej ul. (Tonex)

Kamera VÚB – stĺp verejného osvetlenia oproti Valchovníckej ul.