Regionálne osvetové stredisko

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Sídlo: Petőfiho 2, 94501 Komárno
Hlavná činnosť: kultúrna a výchovno-vzdelávacia činnosť v okrese Komárno
Veková kategória: neobmedzená

Kontakt:
Tel.: 035/7603783
E-mail: osveta.komarno@gmail.com
www-stránka: www.ros-komarno.sk

Kontaktná osoba:  Mgr. Viera VLČKOVÁ
Funkcia: riaditeľka