Protidrogová prednáška v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Protidrogová prednáška v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Aj tento rok prijal naše pozvanie Gy. Klobusitzky z Akadémie Policajného zboru v Budapešti. Každý rok k nám zavíta zaujímavou prednáškou zameranou na  protidrogovú tematiku. Prednáška sa konala dňa 15. novembra 2012 v aule gymnázia. Zúčastnili sa jej študenti 1. ročníkov. Bola to veľmi zaujímavá a poučná prednáška nielen o drogovej závislosti, ale o závislostiach rôzneho typu. Bola reč o meninách, diskotékach, nehodách, fajčení, alkoholizme a o drogách. Vo svojom programe použil rôzne typy hudby, efekty /siréna, krik, zvuk brzdy, náraz ……/. Študenti sa odrazu cítili ako keby na diskotéke, kde bola výborná atmosféra. Počas tejto výbornej atmosféry im vysvetlil nebezpečenstvá, ktoré tam na nich striehnu. Zároveň prišiel ďalší okamih, keď počuli brzdy áut, náraz, krik …… ticho. V tomto momente pochopili, čo sa môže stať, ak si človek sadne za volant v podnapitom stave, pod vplyvom rôznych návykových látok. Nepotrebovali slová, aj bez slov prišli na to, že je to hazard so životom.

Pán Gy. Klobusitzky veľakrát zdôraznil jednu jedinú vetu: „Mysli na to vtedy a tam“.

 

PaedDr. Annamária Komárová