Prihlášky na štúdium Gymnázia Ľ.J.Šuleka v Komárne

Žiaci 5. ročníka základných škôl môžu podať prihlášky do 17.6.2013                              na štúdium v školskom roku 2013/ 2014 .

Gymnázium otvára v školskom roku 2013/ 2014 triedu prima osemročného štúdia.

Info: 035/ 7731 315, 0905 583 777