Pravidlá

Pravidlá sú veľmi stručné a jasné:

Portál www.komarnodnes.sk nebude nijako cenzurovaný ani ovplyvňovaný. Na stránkachwww.komarnodnes.sk budú zverejňované všetky plánované udalosti, podujatie a akcie, ktoré: – pošlete na EMAILOVÚ adresu info@komarnodnes.sk, – nebudú obsahovať vulgarizmy; nadávky; urážajúce, ponižujúce a dehonestujúce slová a výrazy – budú v súlade so základnými princípmi slušného správania sa. Oznam o udalosti, podujatí alebo akcii bude zverejnený v pôvodnom znení a jazyku, v akom nám ho zašlete. Všetky oznamy doručené do stredy 12:00 hod. budú zverejnené vo vysielaní Komárňanskej televízie. Ak máte na našej stránke aj vizitku, podľa Vašej potreby bude raz do mesiaca aktualizovaná.