Pravidelné kultúrne akcie

Medzinárodná spevácka súťaž Lehárovo Komárno – organizovaná dvojročne a s ním spojený Lehárov festival je usporiadaný na počesť rodáka Komárna, autora populárnych operetných melódií (marec, máj).

Komárňaské dni – každoročne opakujúci sa týždenný kultúrny festival s bohatým programom aj v susednom Maďarsku (26. apríl – 2. máj).

Komarátsky festival detí – Komálom Gyerkőczfesztivál  (jún)

Jókaiho dni – každoročne opakujúci sa divadelný festival na počesť rodáka mesta, romantického spisovateľa Móra Jókaiho – je súťažou maďarských divadelných súborov a jednotlivcov v prednese prózy (jún).

Komárňaské kultúrne leto – každoročne opakujúci sa kultúrny festival s bohatým programom v lete.

Lehárové leto – každoročne opakujúci sa kultúrny programom v lete.

LAKE UP – každoročne opakujúci sa letný festival modernej hudby.

Borostyán festival – festivaľ ľudovej hudby a básní.

Cyrilo.metodejské slávnosti a Matičné dni – sú folklórnym festivalom slovenskej kultúry za účasti súborov zo zahraničia.

Festival dychovej hudby (august).

Komárňaské Vínne Korzo – slávnosť vína, hudby a pochúťok

Selyeho dni – každoročne opakujúce sa vedecké dni (september).

Prowázekove dni – trojročne konaná konferencia s udelením Prowázekovej medaily najvýznamnejším vedcom v obore mikrobiológie.

Letná univerzita Selye – každoročne konaná letná univerzita v rôznych odboroch v dĺžke 3 týždne s bohatou škálou kultúrnych programov.

Festival  Harmónia Sacra Danubiana – festival sakrálnej hudby (október).

Ondrejský jarmok – každoročne konajúci sa jarmok.

Rodinné dni (február) – každoročne  opakujúca sa dni pre celú rodinu.