Pomôžme bezdomovcom z Komárna

Segítsünk Komárom hajléktalanjainak !

V Komárne prebieha dobročinná akcia zameraná na pomoc bezdomovcom.

Iniciátormi dobročinnej zbierky sú poslanec mestského zastupiteľstva Tamás Varga a pán Zoltán Kollár.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke pána poslanca

http://vargatamas.sk/segitsuk-komarom-hajlektalanjait/

Zberné miesta:

– Obchod s potravinami pána Zoltána Kollára na Leteckom poli na ul. K.Kacza/ Bástya élelmiszerbolt (K.Kacz utca, Singellő)

Obchod Bauring na ul. Budovateľskej/ Bauring élelmiszerbolt (Építők utcája, II. lakótelep)

Menház na ul. Eötvösa/ Menház (Eötvös utca) 08-15 óra között

Redakcia týždenníka Delta na ul. Františkánov/Delta hetilap szerkesztősége (Ferencesek utcája 22)

Budova Metskej polície v Komárne/Városi rendőrség székhelye (VMK és az egyetem között)

V prípade potreby pán poslanec zabezpečí pomoc pri odvoze.

Ďakujeme za pomoc !