Palatkai bál

od 29.12.2018,20:00

Palatkai bál

Miesto konania: RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný rad 142., 945 01 Komárno

« späť na titulku