Ismerős Arcok 20 éves jubileumi koncertturné

od 29.12.2018,19:00 do 22:00

Ismerős Arcok 20 éves jubileumi koncertturné

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE Petofiho č.1. 945 01 Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ Petofi utca 1. 945 01 Komárno

« späť na titulku