Počítačový kurzy pre seniorov / Időseknek szervezett számítógépes tanfolyam

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne pozýva všetkých záujemcov                         na POČÍTAČOVÝ KURZ PRE SENIOROV – Základy práce s počítačom a internetom/

A Komárnói Szinnyei József Könyvtár tisztelettel hív minden érdeklődőt IDŐSEKNEK SZERVEZETT SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMÁRA, AMELYEN A SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLAT ÉS AZ INTERNETEZÉS ALAPJAIT SAJÁTÍTHATJÁK EL.

Dovtýždenné intervaly, 2 hodiny denne.

Nad 55 rokov

Mgr. A. Littvová, riaditeľka /Igazgató

Tel.: 035/7725-966

E -mail: sekretariat.kniznicakn@mail.t-com.sk