Odborné školenie v Nemecku

Odborné školenie v Nemecku

V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby človek ovládal viacero cudzích jazykov. Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už viac rokov umožňuje svojim študentom vykonať jazykové skúšky z nemeckého jazyka. Študenti takto získajú príležitosť študovať v Nemecku a v Rakúsku.

V októbri som sa zúčastnila dvojtýždňového odborného školenia v Bovendene pri Gӧttingene. Školenie usporiadali pre tých pedagógov, ktorí učia na tzv. DSD školách v rôznych kútoch sveta. Program bol veľmi bohatý a pestrý, zameriavali sme sa na projektové učenie a na jeho využitie v praxi. Pracovali sme v skupinách. Naša skupina sa zameriavala na možnosti štúdia a získania štipendia pre zahraničných študentov na univerzite v Gӧttingene. Celkovo univerzita má 25 000 študentov, z ktorých 3000 je zahraničných. Medzi bývalými študentmi a pedagógmi univerzity nájdeme aj 44 vedcov, ktorí získali Nobelovu cenu. Veľmi pozoruhodným zážitkom bola aj návšteva škôl. Navštívili sme 3 gymnáziá, kde sme sa zúčastnili na otvorených hodinách, s kolegami sme si vymenili poznatky, poukázali sme na podobnosti a odlišnosti školstva. Získali sme zaujímavé informácie nielen z oblasti školstva, ale aj z histórie štátu.

Zaoberali sme sa aj literatúrou, lebo je veľmi dôležité , aby študenti mali radi knihy nielen v rodnom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch.

Počas pobytu sme navštívili zaujímavé miesta. Navštívili sme mesto Kassel, kde sme si pozreli múzeum bratov Grimmovcov. Nevynechali sme ani mesto Wernigerod a Goslar. Tieto mestá sú súčasťou UNESCO.

Na tomto odbornom školení sa zúčastnili pedagógovia rôznych národností. Všetci sme sa zhodli v tom, že medzi študentmi sa zvyšuje záujem o nemecký jazyk, viacerí z nich by chceli pokračovať v štúdiách v Nemecku, aby mohli získať medzinárodný diplom.

 

Judit Fekete, pedagóg nemeckého jazyka

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne