Okresný úrad Komárno

Okersný úrad Komárno 

Prednosta: JUDr. Miroslav Adamik
Tel.: 035/7900808
E – mail: miroslav.adamik@kn.vs.sk

Okresný úrad Komárno
Nám. M. R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/7900808
Fax: 035/77101692

Stránkové dni a stránkové hodiny platné od 1. 10. 2013

DEŇ stránkové hodiny
Pondelok 8.00-15.00
Utorok 8.00-15.00
Streda 8.00-17.00
Štvrtok 8.00-15.00
Piatok 8.00-14.00 

Na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na katastrálnom odbore je štvrtok nestránkový deň. Na katastrálnom odbore vo štvrtok je prijímanie zásielok a písomných podaní na podateľni katastrálneho odboru.