Obnovený vstup do detského parku

Detský park v Anglia parku má nové dláždenie. Nové dláždenie v rozsahu                   155 m2 stálo mesto 9.400 €. Rekonštrukcia detského parku bude pokračovať a to výmenou vstupnej brány a  výmenou hojdačiek. Po obnovení by mal spĺňať požiadavky  predpisov EÚ.