Občianske združenia

Abecedný zoznam:

Fotolub Helios Komárno

Palatinus

Pentaton
PHOENiX
Pro Arte Danubií
TEÁTRUM
Veselá kapelaFotoklub Helios

Sídlo: Malodunajské nábr. 4, 94501 Komárno
Miesto vykonávania aktivít : Hradná 1, 94501 Komárno

Hlavná činnosť: amatérska fotografia
Veková kategória: neobmedzená

Kontakt:
JUDr. Tamás Varga
Tel.: 0905 216 422
E-mail: judr.tamas.varga@gmail.com
www-stránka: www.heliosfotoklub.sk

Kontaktná osoba: Ladislav Eliáš
Funkcia: predseda
Kontakt: 0905 401 696
E-mail: foto@ladislavelias.sk


Palatinus

Sídlo: Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno
Miesto vykonávania aktivít : Komárno

Hlavná činnosť: Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva Komárna
Veková kategória:

Kontakt:
Kontaktná osoba:
Funkcia:
Tel.: 035/7777682
E-mail:
www-stránka: www.palatinus.sk


Pentaton

Sídlo: Komenského 4/16, 94501 Komárno
Miesto vykonávania činnosti:
B.Királya – Marianum ZŠ a gymnázium – telocvičňa (nácviky tanečného súboru)

Veková kategória: neobmedzená
Hlavná činnosť: Podpora činnosti folklórnych súborov, organizovanie festivalov, programov, tanečných domov, uchovávanie ľudového hudobného a tanečného dedičstva našich predkov

Kontakt:
Tel.: 0903 652 903
E-mail: pentaton@pobox.sk
www-stránka: www.kiskodmon.info

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Čerťanská
Funkcia: štatutár občianskeho združenia, vedúci tanečného súboru
Tel.: 0903 652 903
E-mail: certanska@pobox.sk


PHOENiX

Sídlo: Budovateľská 34/2 , 94501 Komárno
Miesto vykonávania aktivít : SLK – Klub Dộchodcov Komárno

Hlavná činnosť: Hodobno – zábavný program pre dộchodcov

Kontakt:
Tel.: 0905433336
E-mail: szabogyula@centrum.sk
www-stránka: www.phoenix-kn.weblahko.sk

Kontaktná osoba: Július Szabó
Funkcia: predseda
Kontakt: 421905433336
E-mail: szabogyula@centrum.sk


Pro Ate Danubií

Občianske združenie za umenie Podunajska – Pro Arte Danubií

Sídlo: Vnútorná okružná 54/10, 94501 Komárno
Miesto vykonávania aktivít : Františkánov 31, 94501 Komárno

Hlavná činnosť: Organizovanie výtvarných výstav zo súčasného výtvarného umenia Slovenska a s medzinárodným zastúpením umelcov zo strednej a východnej Európy ako aj zo zámoria.
Veková kategória: 0 – 100

Kontakt:
Tel.: 035/7701143, mobil: 0907/719493
E-mail: galerialimes@gmail.com
www-stránka: www.galerialimes.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Veronika Farkas
Funkcia: historik umenia, predseda občianskeho združenia, vedúca Galérie Limes
Kontakt: 0907/719493
E-mail: galerialimes@gmail.com


TEÁTRUM

Sídlo: Lipová 1, Komárno 945 01
Hlavná činnosť: divadelná
Veková kategória:od 4 rokov

Kontakt:
Tel.: +421 7710 707
Email: tearumkn@gmail.com
www-stránka: www.teatrum.mama-trek.hu

Kontaktné osoby:
Dráfi Mátyás – umelecký vedúci (+421 948 909 9965)
e-mail: borbala.drafi@gmail.com
Mák Ildikó -herečka/ kultúrmanager (0908 391 266)
e-mail: varga.mak.ildiko@gmail.com


Veselá kapela – dychová kapela

Sídlo: Lodná 2943/10 , 94501 Komárno
Miesto vykonávania činnosti: Nám.M.R.Štefánika Dom MS

Veková kategória: od 16 do <
Hlavná činnosť: Propagácia žánru dychová hudba.
Aktívne vystupovanie na rôznych podujatiach a koncertoch, reprezentácia mesta Komárno

Kontakt:
Tel.: 0905 217 578
E-mail: veselakapela@post.sk
www-stránka: www.veselakapelakn.sk

Kontaktná osoba: István Fülöp
Funkcia: predseda spolku a manažér kapely
Bydlisko: Lodná 2943/10
Tel.: 917 759 893
E-mail: elfikom@gail.com