Nová cesta a parkovacie miesta na 2. sídlisku, BAURING

November 2013