Neziskové organizácie

Abecedný zoznam:

PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o.PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o.

Sídlo: Námestie generála Klapku č. 1, 94501 Komárno
Miesto vykonávania aktivít : Komárňanská pevnosť, Hradná ul., 94501 Komárno

Hlavná činnosť: Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v Komárňanskej pevnosti so zameraním na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych hodnôt
Veková kategória: neobmedzená

Kontakt:
Tel.: Kancelária: 035 2851 265, Pevnosť: 035 2851 250
Fax: Mestský úrad v Komárne: 035 7702 103
E-mail: procastello@inmail.sk
www-stránka:
Kniha o pevnostnom systéme Komárna:
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudovít Gráfel
Funkcia: riaditeľ
Kontakt: Kancelária: 035 2851 264, Mobil: 0903 761 685
E-mail: grafel@komarno.sk