Musíš skúmať našu minulosť, jej dedičstvo – vedomostná súťaž

Židovská náboženská obec v Komárne pri príležitosti jubilejného roka 2014 (100. výročie úmrtia komárňanského rabína Ármina Schnitzera, 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny a 70. výročie holokaustu) vyhlasuje vedomostnú súťaž pre všetkých záujemcov.

Vekové kategórie:

–          deti do 15 rokov

–          študenti stredných škôl (do maturity)

–          študenti vysokých škôl

–          dospelí – do 120 rokov

Kategórie:

–          fotografia

–          poézia

–          novela, esej

–          kresba, maľba, grafika, socha, koláž, plagát

–          krátky film

Témy:

–          Židia v prvej svetovej vojne

–          Obdobie holokaustu

–          Židovské komunity v období pred a medzi svetovými vojnami

–          Čo by si urobil proti antisemitizmu?

–          Židovské komunity dnes

–          Izrael

–          Spomienkové formy

–          Ármin Schnitzer

Termíny:

Termín odovzdania súťažných diel: 30.4.2014.

Súťažné diela budú osobne prezentované – odovzdávanie cien sa bude konať. 8.6.2014.

Hodnotné ceny. Súťažné diela možno  vo všetkých kategóriách a vo všetkých vekových kategóriách odovzdať v maďarskom i slovenskom jazyku. Odmenené diela budú uverejnené v Spravodajcovi a budú vystavené v budove Útulku (Menház).

Víťazi súťaže budú odmenení hodnotnými cenami. Súťažné diela bude hodnotiť odborná porota.

Vedomostná súťaž sa uskutoční s finančou podporou Inštitútu Bálinta Balassiho.

Vaše dotazy očakávame na adrese kile@menhaz.sk.

Súťažné diela žiadame zaslať (odovzdať) v 1 vytlačenom exemplári a elektronickou cestou na adresu kile@menhaz.sk.

Korešpondenčná adresa:

Židovská náboženská obec v Komárne

„Súťaž”

Eötvösova ulica 15

94501 Komárno

Slovakia