Mestská rada

Mestská rada je zložená z 8 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie s prihliadnutím na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve (Štatút mesta § 19).

Poslanci – Členovia rady

1.       Imrich Knirs, PhDr.      
nezávislý       3 . obvod
 2.      Imre Andruskó , Mgr.      
Most-SMK      2. obvod
 3.      Béla Keszegh, Mgr.       
nezávislý      3. obvod
 4.      Zoltán Benyó , MUDr.      
nezávislý     3. obvod
 5.      Ján Vetter, Ing.      
nezávislý     2. obvod
 6.     Margit Keszegh, JUDr.      
nezávislý        3. obvod
 7.      Ondrej Gajdáč , Mgr.      
nezávislý       2. obvod
 8.      Éva Hortai , JUDr.      
Most-SMK      3. obvod