Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko (MsKS – VMK) (mapa)

Predpredaj vstupeniek na podujatia: 035/7713 550, 0905/892579
INFO: MsKS Komárno, Hradná 1