Materské školy

 

Materské školy /óvodák
Františkánov 20, 945 01 Komárno
Telefón: 035/77 018 52
E- mail: msfrantiskanov@komarno.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna

 

Eötvösa 48, 94505  Komárno
Telefón: 035/7725795
E- mail: mseotvosa48@komarno.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna

 

Mieru 16, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 201 11
E- mail: ms.mieru.kn@zoznam.sk

msmieru@komarno.sk

Vyučovací jazyk: maďarský
štátna

 

Eötvösa 64, 94505  Komárno
Telefón: 035/77 308 67
E- mail: mseotvosa64@komarno.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna

 

Kapitánova 29, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 020 61
E- mail: mskapitanova@komarno.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna

 

Lodná 1, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 015 44
E- mail: mslodna@komarno.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna

 

Mederčská 38, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 301 62
E- mail: ms.medercska@pobox.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna

 

Nová Stráž, Dlhá 1, 94504  Komárno
Telefón: 035/77 821 03
E- mail: msnovastraz@komarno.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna

 

K. Kacza 33, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 101 05
E- mail: mskkacza33@komarno.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna

 

Handlovská 4, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 411 73
E- mail: mshandlovska@komarno.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna

 

K. Kacza 39, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 101 49
E- mail: mskkacza39@komarno.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna

 

Nová Stráž, Dlhá 1, 94504  Komárno
Telefón: 035/77 821 03
E- mail: msnovastraz@komarno.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna

 

Vodná 29, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 011 90
E- mail: msvodna@komarno.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna

 

Palatínova 47, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 311 88
E- mail:
Vyučovací jazyk: maďarský
cirkevná 

MATERSKÁ ŠKOLA pri Cirkevnej základnej škole MARIANUM s VJM – Óvoda