Ľudskosť / Emberség – fotovýstava

11406246_823258641043686_4836415711710172122_o

Miesto konania: Fotogaléria Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna menti Múzeum, Zichy palotabeli Fotogaléria, Klapka Gyorgy tér 9