Pamiatky a stavebné diela

 1. Sochy a pomníky
 2. Kostoly, kaplnky, fary
 3. Budovy, iné stavby
 4. Pamätné tabule
 5. Park
 6. Hroby, náhrobníky, kríž a pomníky

Register národných kultúrnych pamiatok (NKP): www.pamiatky.sk

Sochy a pomníky
  1. Socha sv. Štefana, Tržničné nám.,
  2. Socha generála György Klapku, Nám. generála Klapku,1820 – 1892, generál maďarskej revolúcie,
  3. Socha Franza Lehára, Lehárov park,
  4. Socha Móra Jókaiho, Palatínova 13,1825 – 1904, spisovateľ,
  5. Socha sv. Cyrila a Metoda,
  6. Socha Dr. Generála Milana Rastislava Štefánika, Štefánikovo nám., 1880 – 1919, politik, vojak,
  7. Socha Attilu Kaszása pri Jókaiho divadle,
  8. Socha Csokolai Vitéz Mihály, Gombaiho ul.,
  9. Socha Jánosa Selyeho, dvor dôstojníckeho pavilónu.,
  10. Pomník oslobodenia dunajskou flotilou, Štefánikovo nám.,
  11. Pomník umučených antifašistov,  oebetiam protifašistického odboja, Senný trh,
  12. Pamätník SNP, prístav,
  13. Pomník aradských mučeníkov,
  14. Socha Kamennej panny,
  15. Socha kráľa Ladislava V.,
  16. Pamätník obetiam násilia,
  17. Socha gymnastky (pri športovej hale),
  18. Pamätník zakladateľom MOD (MATESZ),
  19. Socha biskupa Jozefa Királya,
  20. Trojičný stĺp,
  21. Matka s dieťaťom,
  22. (Socha na špici),
  23. Pohraničiar,
  24. Lietadlo,
  25. Pomník účastníkom SNP (lodenice),
  26.  Pomník k 750. výročiu udeleniu mestských práv Listinou kráľa Bélu IV.

   

Kostoly, kaplnky, fary

 1. Evanjelický a v. tolerančný kostol, Františkánska ul. 17,
 2. Rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho, Vojenský kostol, Františkánska ul. 33, z roku 1617,
 3. Kostol reformovanej kresťanskej církvi  – kalvínsky kostol, Jókaiho ul. 31,
 4. Rímskokatolícky kostol sv. Rozálie, Kossútha L. nám. 4, z roku 1843,
 5. Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja, Palatínová ul. 10, z roku 1626,
 6. Pravoslávsky kostol, obetovania P.M., srbský kostol,
 7. Rímskokatolícka kaplnka sv. Anna, Špitálska kaplnka, Jókaiho ul. 4, z roku 1750,
 8. Rímskokatolícka kaplnka sv. Jozefa, Palatínov ul. 35, 1741,
 9. Evanjelická a v. fara, Františkánska ul. 15,
 10. Kolégium JEZUITOV, reholný dom rádu sv. Benedikta, Palatínova ul. 10,
 11. Kolégium reformovanej církvi, fara, Jókaiho ul. 34,
 12. Malá synagóga,
 13. Miesto prvej komárňanskej synagógy v rokoch 1827 – 1863,
 14. Farský kostol povýšenia Svätého kríža (Nová Stráž).

 

Budovy, iné stavby

 1. Hotel Grand, Sovietska agencia, Dunajské nábr. 16,
 2. Brána opevnenia, Bratislavská brána, Dunajské nábrežie,
 3. Vodojem, Gazdosvká ul.,
 4. Špitál, Jókaiho ul. 6,
 5. Radnica, Nám. generála Klapku 1,
 6. Palác mestský, Zichyho palác, Nám. generála Klapku 9,
 7. Meštianský dom, Palatínova ul. 2,
 8. Administratívna budova, Palatínova 8 (bývalý daňový úrad, dnes knižnica),
 9. Múzeum, Podunajské múzeum, Palatínova 13,
 10. Súd, župný súd, Pohraničná ul. č. 9,
 11. Dom bytový s lékárňou, Župná ul. 2,
 12. Dom župný,  Župná ul. 15, (archív, oproti kinu Tatra),
 13. Budova slovenského gymnázia, ul. Pohraničná 10 (bývalá meštianská škola),
 14. Budova Dôstojníckeho pavilónu,
 15. Dom matice slovenskej, Nám.M.R.Štefánika 6,
 16. Budova Zlatá ryba,
 17. Budova bývalej kaviarne Zlatá ryba,
 18. Budova nemocnice, Mederčká ul.,
 19. Budova bývalej polikliniky, Obytný dom Prvej komárňanskej sporiteľne, nám. generála Kalpku,
 20. Budova maďarského gymnázia, Biskupa Királya 5.
 21. Budova spojenej cirkevnej školy, Biskupa Királya 30,
 22. Budova bývalého hotelu CENTRÁL,
 23. Charitný dom židovskej náboženskej obce,
 24. Budova bývalej Komárňanskej – vidieckej sporiteľne,
 25. Sklápací most,
 26. Budova ZŠ, Pohraničná ul.
 27. Alžbetin most.

 

Pamätné tabule

 1. Bélu Bartóka,
 2. Dr. Selye Jánosa,
 3. Grófa Istvána Széchenyiho 1907 – 1929,
 4. Móra Jókaiho,1825 – 1904,
 5. Beöthyho,
 6. Péczelovcov,
 7. Kálmana Ghyczyho,
 8. Józsefa Szinnyeiho,
 9. Mihály Csokonai Vitéza,
 10. Gergely Czuczora,
 11. Gyula Alapyho,
 12. Dr. Lajos Arányi,
 13. Grófa Jánosa Esterházyho,
 14. Karola Harmosa,
 15. Lajosa Schmidthauer,
 16. Dr. Stanislava Prowazeka,
 17. Alexandra Karla Sandora,
 18. Učiteľom gymnazia (na Palatínovej ulici),
 19. Obetiam holocaustu,
 20. Sovietskej armády,
 21. Obnova mostu,
 22. Pri príležitosti 300. výročia.

 

Park

 1. Park pri kaštieli, Darányho ul. 16, Nová Stráž

Hroby, náhrobníky, kríž, stĺpy a pomníky

 1. Stĺp,  Cintorínsky rad,
 2. Ústredný cintorínsky kríž , katolícky cintorín,
 3. Hrob Ľudovíta Šuleka, 1822 -1849, národovec,
 4. Hroby a pomník padlým r. 1919 v 1. Svetovej vojne, Cintorínsky rad,
 5. Hrob rodiny Jókaiho,
 6. Hrob Zlatého muža, (Domokos János – Tímár Mihály),
 7. Spoločný hrob vojakov maďarskej červenej armády padlých 1.5.1919, Cintorínsky rad,
 8. Hrob s náhrobníkom Pavla Davidoviča, veliteľa pevnosti, Palatínova ul,
 9. Náhrobníky, Palatínova ul.,
 10. Súbor náhrobníkov, 36 ks, Jókaiho ul.,
 11. Pomník obetiam 2. sv. vojny.

 

Zdroj: Wikipédia, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, www.komárno.sk, vlastné.

PAMÄTNÍKOVÁ PRAX V MESTE KOMÁRNO

 

 

 


Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_i56ktlmqoh9akqifd2maoql1f1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0