Komárňanskí mladí zápasníci v Utrechte na „Veľkonočnom“ mládežníckom turnaji

 

 

Húsvéti nagyszabású ifjúsági birkózó verseny Hollandiai Utrechtben.

2011. április 22.-24.-én a Holandiai Utrecht immár 41.-ik alkalommal adott othont egy nagyszabású „HÚSVÉTI“ Nemzetközi ifjúsági kötöttfogású versenynek, melyet a helyi U.K.V. De halter Utrecht  Birkózó klub rendezett meg. A verseny nagyságát fényjelzi a verseny iránti érdeklödés és részvétel hisz 714 birkózó, 22 országból, 52 birkozó klubbot képviselt. Az idei versenyen képviseltette magát az USA, Mexico és a Moszkvai sportiskola csapata is. A Komáromi Spartacus Birkózó klub már az év elején az U.K.V. De halter Utrecht Birkózó klubtól kapot egy szivélyes meghívót, melynek eleget téve a Komáromi Spartacus Birkózó klubbot GÁL János vezetésével a Naszvadi Szabadidö Központ mellet müködö Birkózó sport kör diákjai BORKA Kevin és TAKÁCS Máté képviselték. A csapatvezetö szavai alapján ezen a magas színvonalú Nemzetközi ifjúsági minden korosztály  képviselö versenyenn a Komáromi birkózók méltóan képviselték úgy a Komáromi birkózást, mint a Naszvad községet is. GÁL János elégadatt volt a fiúk teljesítményével a nagyon erős nemzetközi mezőnyben súlycsoportjukban az első hatban végeztek. Az egyéni versenyben a következö eredményeket érték el a Komáromi Spartacus BK birkózói :

Diák korosztály 1998-1999

35 kg  BORKA Kevin   5. hely 

44 kg  TAKÁCS Máté  6. hely

 

 

Komáromi Spartacus BK

elnöke JUDr. KÚR Károly

 

Komárňanskí mladí zápasníci v Utrechte na „Veľkonočnom“ mládežníckom turnaji

 

V dňoch 22.04.-24.04.2011 v Holandskom Utrechte miestny Zápasnícky klub U-K.V. De halter Utrecht usporiadal  už 41. ročník „Veľkonočného“ medzinárodného zápasníckeho turnaja pre chlapcov a dievčatá. Vysokú športovú úroveň potvrdzuje aj samotná účasť na turnaji, kde sa zúčastnilo celkom 714 zápasníkov zo 52 zápasníckych klubov a oddielov reprezentujúcich celkom 22 štátov. Na tohto ročnom turnaji svojou účasťou zvýšili kvalitu turnaja aj zápasníci z Moskovskej športovej školy, z USA a Mexika. Zápasnícky klub Spartacus Komárno už začiatkom roka obdŕžalo pozvánku od organizátorov na tento veľkolepý mládežnícky turnaj, na ktorom pod vedením trénera GÁL Jána reprezentovali žiaci z krúžku zápasenia pri CVČ Nesvady BORKA Kevin a TAKÁCS Máté. Zápasníci ZK Spartacus Komárno podľa slov trénera Jána GÁL na veľmi kvalitne obsadenom turnaji obstáli dobre, zápasníci svojimi výkonmi nesklamali na Severe Európy, kde šírili dobré meno Komárňanského gréckorímskeho zápasenia a obce Nesvady. V súťaži jednotlivcov boli dosiahnuté nasledovné výsledky :

Mladší žiaci ročníky 1998-1999

35 kg  BORKA Kevin   5. miesto

44 kg  TAKÁCS Máté   6. miesto

ZK Spartacus Komárno

predseda JUDr. Karol Kúr