Komárňanské FOTO Spektrum / Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy

Plagát KFS 2015

 

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 1. apríl 2015 o 17 00 hod. Galéria Csemadok v Komárne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych fotografov nášho okresu súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum. Táto súťaž je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie  AMFO 2015.

 

AMFO je jednou z mála možností komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, ktorá napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

 

Pre rok 2015 vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave tematickú kategóriu RODINA.

 

Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie a zúčastniť sa jej môžu autori všetkých vekových skupín. Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.

 

Ocenení autori

 

Vystavujúci autori

 

KSF 2015 Katalóg.pdf (7601050)

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/komarnanske-foto-spektrum-/