Komárňanská pevnosť / Komáromi erőd

pevnosť komarno

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK STAREJ A NOVEJ PEVNOSTI V KOMÁRNE

Prehliadku pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom. Individuálna návšteva jednotlivcom nie je umožnená. Sprievodcovské služby zabezpečuje dobrovoľný aktív členov neziskovej organizácie „Pro Castello Comaromiensi“ v Komárne.

 

Začiatok prehliadky:

 • Utorok, streda, štvrtok a piatok: od 900, od 1100 a od 1400 hod.
  (pondelok sa spravidla prehliadky nevykonávajú)
 • Sobota a nedeľa len v mesiaci júl – august:  od 1100 a od 1300 hod.

(v ostatných mesiacoch sa prehliadky cez víkend nevykonávajú)

Odchod na prehliadku pevnosti je z kancelárie neziskovej organizácie, ktorá sa nachádza v zadnej časti budovy mestskej polície.

Väčšie turistické skupiny (nad 45 osôb), ako aj výnimočné návštevy skupín mimo udaných časov žiadame konzultovať  5 dní vopred na telefónnych číslach:

 • 421 35 2851 265
 • 00421 35 2851 250
 • 421 910 366 659,
 • 421 910 297 947

Vstupné:
Študenti, deti a dôchodcovia: 1,- €
Dospelí: 2,- €
Rodinný lístok (2 dospelí a ich deti):  4.- €

 

Informácia pre návštevníkov:
Komárňanská pevnosť nie je v žiadnej sieti múzeí, resp. nepatrí medzi verejne sprístupnené pamiatky. Objekty sú vo veľmi zlom stavebno-technickom až v havarijnom stave. Pre svoje architektonicko-historické hodnoty sa však Mesto Komárno, ako majiteľ nehnuteľnosti rozhodlo takouto formou ukázať pevnosť verejnosti. Skromný výnos zo vstupného sa použije na všeobecne prospešné služby záchrany, údržby a prezentácie tejto pamiatky.

Mgr. Ľudovít Gráfel,
riaditeľ
Pro Castello Comaromiensi, n.o.

Prikladáme info foto-mapu s vyznačením vstupu a kancelárie odkiaľ prehliadky začínajú a kde sa kupujú
vstupenky. Po kliknutí na obrázok sa zväčší.

 

 

 

 

 

 

Prehliadka pevnosti:  Ľudovít Gráfel Nec Arte Nec Marte (Zdroj: www.komarno.sk)

Ďalšie info:   www.pevnost-komarno.sk

 

 

Zoznam zapísaných kultúrnych pamiatok – PEVNOSŤ

 1. BRÁNA OPEVNENIA, palatínska línia, Bratsilavská brána, Dunajské nábr.,
 2. RETRACHEMENT I. , palatínska línia, Dunajské nábr.,
 3. BASTIÓN I, palatínska línia, pozostatky pod terénom, DunaJské nábr.,
 4. PEVNOSŤ, protiturecká , Stará pevnosť, Hradná ul. 3,
 5. BUDOVA VELITEĽSKÁ, pevnosť nová, Veliteľská budova, Hradná ul. 3,
 6. KASÁRNE, pevnosť nová, Kasáreň s nádvorím, Hradná ul. 3,
 7. MÚR HRADBOVÝ, pevnosť nová, Korunná hradba, Hradná ul. 3,
 8. BASTÍON JUŽNÝ, pevnosť nová, Bastión J + kurtína, Hradná ul. 3,
 9. BASTIÓN ZÁPADNÝ, pevnosť nová, Bastión Z + kurtína, Hradná ul. 3,
 10. BASTIÓN SEVERNÝ, pevnosť nová, Bastión S + kurtína, Hradná ul. 3,
 11. RETRACHEMENT IV., bastión IV., Retrachement IV.,
 12. RONDEL DELOVÝ, bastión IV., Rondel asanovaný, Okružná ul.,
 13. BASTÓN S PRIEKOPOU, bastión IV., Bastión  s priekopou, Okružná ul.,
 14. KURTÍNA ĽAVÁ, bastión IV., ľavá kurtína a priekopa, Okružná ul.,
 15. KURTÍNA PRAVÁ, ľavá kurtína a priekopa, Okružná ul.,
 16. KONIAREŇ, bastión IV, stajňa – konedelostr.,
 17. RETRANCHEMENT V., bastión V, Retranchement, Okružná ul.,
 18. RONDEL DELOVÝ V., bastión V., Delový rondel, Okružná ul.,
 19. BASTIÓN V, bastión s priekopou, Okružná ul.,
 20. KURTÍNA ĽAVÁ, bastión V., Ľavá kurtína s priekopou,
 21. SKLAD NÁSTROJOV A NÁRADIA, bastión V., Sklad nástrojov a materiálu,
 22. KURTÍNA S BRÁNOU, bastión V., Kurtína + Alpská brána,
 23. KAZEMATY MEDZIBASTIÓNOVÉ, Vážska línia, Medzibastión, kazemat, Okružná ul.,
 24. KURTÍNA S PRIEKOPOU, Vážska lína, Medzibastiónový priestor, Okružná ul.,
 25. RONDEL DELOVÝ JUŽNÝ, bastión VI., Delový rondel južný, Okružná ul.,
 26. NÁDVORIE, bastión IV., Veľké nádvorie, Okružná ul.,
 27. TRAKT VELITEĽSKÝ, bastión VI., Veliteľský trakt, Okružná ul.,
 28. RONDEL SEVERNÝ, bastión VI., Severný rondel, Okružná ul.,
 29. NÁDVORIE, bastión VI., Malé nádvorie, Okružná ul.,
 30. BASTIÓN VI., bastión VI., Bastión s kazematami, Okružná ul.,
 31. MÚR HRADBOVÝ, úsek medzibastiónový, Carnotov obranný múr, Okružná ul.,
 32. VAL OBRANNÝ, úsek medzibastiónový, Zemný val s priekopou, Okružná ul.,
 33. REDUIT, bastión VII., Reduit, Okružná ul.,
 34. BASTIÓN VII. S KAZEMATAMI, bastión VII.,  Bastión s valmi a priekopou, Okružná ul.,
 35. MÚRY OBRANNÉ S BRÁNAMI, bastión VII., Hradby + Vážska brána, Okružná ul.,
 36. RETRANCHEMENT II., bastión II, Retranchement II., Priateľstva ul.,
 37. RONDEL DELOVÝ, bastión II., Delový rondel, Priateľstva ul.,
 38. BASTIÓN II., bastión II., Bastión + sklad muničný, Priateľstva ul.,
 39. KURTÍNA ĽAVÁ, bastión II., Ľavá kurtína s priekopou, Priateľstva ul.,
 40. KURTÍNA PRAVÁ, bastiónII., Pravá kurtína s priekopou, Priateľstva ul., RETRANCHEMENT III., bastión III., Retranchement III., Priateľstva ul.,
 41. RETRANCHEMENT III., bastión III., Praiteľstva ul.,
 42. RONDEL DELOVÝ, bastión III., Delový rondel, Priateľstva ul.,
 43. BASTIÓN III. SO SKLADOM, bastión III., Bastión s muničným skladom, Priateľstva ul.,
 44. KURTÍNA ĽAVÁ, bastión III., Ľavá kurtína s priekopou, Priateľstva ul.,
 45. KURTÍNA PRAVÁ, bastión II., Kurtína + Gutská brána, Priateľstva ul.,
 46. BATÉRIA X., batérie Vážskej línie, Batéria X, Tabaková ul.,
 47. BATÉRIA XI., batéria Vážskej línie, Batéria XI, Tabaková ul.,
 48. MÚR HRADBOVÝ, batéria Vážskej línie, Múr a priekopa a val, Tabaková ul. – Vnútorná okružná ul.,
 49. MÚR HRADBOVÝ, batéria Vážskej línie, Múr a priekopa a val, Tabaková ul. – Vnútorná okružná ul.,
 50. BATÉRIA VIII., batérie Vážskej línie, Batéria VIII, Tabaková ul. – Vnútorná okružná ul.,
 51. BATÉRIA VIII ½., batéria Vážskej línie Batéria VIII 1/2, Vnútorná okružná ul.,
 52. MÚR HRADBOVÝ, batéria Vážskej línie, Carnotov múr a priekopou a valom, Vnútorná okružná ul.,
 53. BATÉRIA IX., batéria Vážskej línie, Batéria IX., Vnútorná okružná ul.,
 54. MÚR HRADBOVÝ, batérie Vážskej línie, Múr a priekopa a val., Vnútorná okružná ul.