Kajak & kanoe

Kajak & kanoe klub Komárno

Sídlo: Župná 18, 945 01 komárno

Miesto vykonávania činností: železničný most pri Váhu

Telefón: 035/7710666, 035/7710649, 0918 298 800 – nábor

Fax: 035/7730877

E-mail: soostibor@mail.t-com.sk

www-stránka: www.kajakkomarno.webnode.sk