Jazyková škola / kurz


Jazyková škola a detský park Marty lopatovej
Františkánov 70/3, 945 01 Komárno
Telefón : 0908 813 600 – riaditeľ: Mgr. Marta lopatová
0905 647 284 – kancelária školy
035 771 32 41 – škola
E-mail : info@jslm.sk
Web:       www.jslm.sk
Facebook:


PRO AMERICANA
Nádvorie Európy  – Holandský dom
Telefón : 0903 202 518 – riaditeľ:  Ladislav Plachý
035 773 09 52 – škola
E-mail : proamericana@proamericana.sk
Web:       www.proamericana.sk


Jazyková škola CHANTAL
Kossúthovo námestie 12, 945 01 Komárno
Telefón : 0918 032 929
035/3812359
E-mail : bakaiova@chantal.sk
Web:       www.chantal.sk


Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých
Petőfiho 2, 945 01 Komárno
Telefón : 0908 417 754
E-mail : petheob@szaki.sk
Web:  www.szaki.sk/sk/jazykove-kurzy
Facebook: www.facebook.com/szakinyelviskola