Inštalácia výstavy fotografií Fotoklubu Helios Komárno na tému „KNIHA“ z príležitosti slávnostného odovzdania zrekonštruovanej Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne