Iné / plavebné, vzdelávacie

Kurzy organizované Komárňaskou plavebnou spoločnosťou

 

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých
Programovanie CNC strojov, účtovníctvo, modelovanie v 3D, Auto CAD, Na sieť starká, Na Net starká, Na Net kamoš
Miesto:
 Petőfiho 2, 945 01 Komárno
Kontakt:
Telefón : 0907 483 019 / manažment
E-mail : szaki@szaki.sk
Web:  www.szaki.sk