Fotogaléria Tám László , autorská výstava

FOTOGRAFIE V ČIERNOM / KÉPSOROK FEKETE-FEHÉRBEN

Výstava fotografa László Tám , Pécs, Maďarsko

Termín: 5.10.2012 – 15.1.2013

Podunajské múzeum v Komárne

ZICHYHO PALÁC

Nám. Gen. Klapku 9
945 05 Komárno

tel.: 035 7730 054