Festival “Spoločne s patrónmi Európy”

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Dom Matice slovenskej v Komárne, Mesto Komárno, Rímsko – katolícky farský úrad Sv. Ondreja v Komárne a Pravoslávna cirkevná obec v Komárne Vás srdečne pozývajú na trojdňové oslavy 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Oslavy budú prebiehať v dňoch 21. júna – 23. júna 2013. Počas týchto dní čaká na Vás pestrý zábavno – náučný program zavŕšený rodinnym piknikom plným hier a zábavy.