Dom Matice slovenskej v Komárne

Adresa:
Nám.M.R.Štefánika 6
945 01 Komárno

Tel./Fax:

00421 / 35 / 77 05 335
00421 / 35/ 77 02 709

www.dmskomarno.sk

Predaj vstupeniek: 

Tel.: 0905 283 006 od 14:00 do 17:30 hod., zadný vchod 1. poschodie (od hodinára) DMS Komárno, 0905 229 214 od 8:30 do 14:30 hod., 1. poschodie , hlavný vchod, DMS Komárno