Divadelné súbory

Abecedný zoznam:

 • Dramatický krúžok Gymnázia Ľ.J.Šuleka
 • TEÁTRUM

 • Dramatický krúžok Gymnázia Ľ.J.Šuleka

  Sídlo:Námestie Rozálie 8, Komárno 945 01

  Hlavná činnosť: rozvoj talentu detí a mládeže
  Veková kategória: 7-35

  Kontakt:
  Kontaktná osoba: Jozef Černek
  Mobil: +421 905 405 455
  Email: cernek@energy.sk
  www-stránka: www.dramatak.sk


  TEÁTRUM
  Sídlo: Lipová 1, Komárno 945 01
  Hlavná činnosť: divadelná
  Veková kategória:od 4 rokov

  Kontakt:
  Tel.: +421 7710 707
  Email: tearumkn@gmail.com
  www-stránka: www.teatrum.mama-trek.hu

  Kontaktné osoby:
  Dráfi Mátyás – umelecký vedúci (+421 948 909 9965)
  e-mail: borbala.drafi@gmail.com
  Mák Ildikó -herečka/ kultúrmanager (0908 391 266)
  e-mail: varga.mak.ildiko@gmail.com


  GIMISZ – študenstský divadelný súbor

  Sídlo: Gymnázium Hansa Selyeho , MSKS Komárno , Hradná 1

  Hlavná činnosť: rozvoj talentu detí a mládeže
  Veková kategória: 15 – 26

  Kontakt:
  Kontaktná osoba: Monika Csengelová

  Telefón: 035/77 313 12 – gymnázium, 035/7713 550 MSKS Komárno
  Mobil:
  Email: mskskomarno@stonline.sk
  www-stránka: