Darujte knihu do knižnice

Darujte novú hodnotnú knihu do knižnice, osloboďte si doma či v práci knižné police. Za každú vzácnu novú knihu (od roku vydania 2000) Knižnica Józsefa Szinnyeiho na Ul. Eötvösa č. 35 úprimne ďakuje.

Ajándékozzon új könyvet könyvtárunknak, szabadítsa fel otthonában vagy munkahelyén roskadozó polcait! A Szinnyei József Könyvtár minden új, 2000. után kiadott kötetért őszinte háláját és köszönetét fejezi ki.