Cyklotrasa Komárno – Kolárovo

Spoločnosť Strabag má vybudovať cyklotrasu Komárno – Kolárovo a jej napojenie na cezhraničnú cyklotrasu v maďarskom Komárome za 2,36 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Stavebná spoločnosť Strabag, s. r. o. uspela vo verejnej súťaži na vybudovanie cyklotrasy Komárno – Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu v maďarskom Komárome. Práce má vykonať za 2,36 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty, pričom predpokladaná cena bola 2,01 mil. eur bez dane.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii so sídlom v Komárne dostalo v súťaži dve ponuky uchádzačov. Podľa tendra vyhláseného vlani v júni vybudovanie cyklotrasy Komárno – Kolárovo by malo trvať približne rok. Ako vyplýva z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania, projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska a Slovenska na roky 2007 až 2013.

Viac:

http://openiazoch.zoznam.sk/cl/143858/Strabag-vybuduje-cyklotrasu-Komarno-Kolarovo

Zdroj: SITA