Cineama 2014

cine

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj v roku 2014 organizuje najstaršiu a najprestížnejšiu celoštátnu súťaž  v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku CINEAMA 2014, ktorá  nadväzuje a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou.

CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Táto súťaž umožňuje rozvíjať talent, i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného  spôsobu života.

Propozície CINEAMA 2014 
Prihláška CINEAMA 2014

Termíny regionálneho kola súťaže:

Uzávierka odovzdávania prác: 28. február  2014

Info.: Jana Mačicová

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/cineama-2014/